Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord

Wegenwerken Hofbouwstraat -Kruisdreef - Chrysantenstraat

02 mei 2018 - Buurtinformatienetwerk

De gemeente plant een heraanleg van de Hofbouwstraat, de Kruisdreef en de Chrysantenstraat.

Studiebureau Goegebeur maakte een voorontwerp met aandacht voor een veilige school- en leefomgeving. Op dinsdag 16 februari 2016 werd dit voorontwerp getoond aan de inwoners van de betrokken straten en de belanghebbenden: de oudercomités van Sint-Vincentius en Sint-Martinus, de gebruikers van het gemeenschapscentrum, de handelaars, de jeugdbewegingen en de tafeltennisclub.

De opmerkingen en suggesties die tijdens deze infoavond naar voor kwamen, werden opnieuw overgemaakt aan het studiebureau. Zij maakten een tweede versie van het ontwerp waarbij, in de mate van het mogelijke, rekening werd gehouden met de zinvolle en vaak creatieve voorstellen van alle betrokkenen. 
De werken zijn toegewezen aan aannemer Aclagro.

Planning

De afgelopen maanden hebben de nutsmaatschappijen heel wat voorbereidende werken uitgevoerd. Op 23 april starten de eigenlijke wegenwerken.

De werken zijn opgedeeld in vier fasen. De planning is afhankelijk van de weersomstandigheden en kan licht wijzigen.

 • Fase 1, de Chrysantenstraat: van 23 april tot eind september
 • Fase 2, Hofbouwstraat tussen Azaleastraat en Kruisdreef: van half juni tot half oktober
 • Fase 3, Kruisdreef: van augustus tot eind oktober
 • Fase 4, Hofbouwstraat tussen Kruisdreef en Lt. Dobbelaerestraat: van eind augustus tot eind december

Te verwachten hinder

Omdat er een aansluiting dient te gebeuren op de riolering van de Azaleastraat wordt de Azaleastraat afgesloten van 23 april tot 21 mei. Het doorgaand verkeer zal een wegomlegging moeten volgen via de Lt. Dobbelaerestraat en de Dreef. 

De straat wordt voorlopig hersteld en bij de aanleg van het wegdek wordt een verkeersplateau ter hoogte van het kruispunt Azaleastraat-Hofbouwstraat aangelegd.

Tot het einde van het schooljaar is de Kruisdreef en het bovenste gedeelte de Hofbouwstraat tussen Kruisdreef en Lt. Dobbelaerestraat bereikbaar. Bij de start van het nieuwe schooljaar zal dit niet meer het geval zijn.

Beperking hinder

Om zoveel mogelijk de hinder te beperken, heeft ZOZ een wegomlegging met groene, gele en oranje pijlen uitgewerkt. De gele pijlen worden gevolgd om de handelszaken te bereiken die in een afgewerkte fase van de werken zitten, de groene pijlen volgen om de zaken te bereiken midden in de werken. Indien de straat dood loopt op een handelszaak dan wordt de weg aangeduid met een oranje pijl.

Er werd beslist om uniforme bordjes te maken om de handelszaken aan te duiden en deze te plaatsen op een groot informatiebord, hetzelfde bord dat in 2004 gebruikt werd op Kruisstraat.

Er worden 6 borden geplaatst:

 • Eén aan het kruispunt Azaleastraat – Dreef
 • Eén aan het kruispunt Dreef – Kruisdreef
 • Eén nadarhekken aan “Au Coin”
 • Eén bord met dubbele wegwijzers aan het gemeenschapscentrum op de parking, kruispunt Lt.Dobbelaerestraat – Hofbouwstraat
 • Eén aan het kruispunt, in het gras, Azaleastraat – Lt. Dobbelaerestraat 

Vanuit Zelfstandig Ondernemend Zomergem vzw hebben wij aan de firma Beter Bekeken gevraagd om zelfklevers te maken om de gegalvaniseerde borden te kunnen beletteren. 

Z.O.Z. vzw doet de gezamenlijke bestelling en zorgt ervoor dat uw firma + pijltje op het juiste bord komt. Gedurende de werken wordt de wegaanduiding aangepast. De borden worden geplaatst door het gemeentepersoneel. De afspraak is dat er geen andere borden dan deze door ons geleverd, toegelaten worden op de informatieborden. Alle andere borden worden verwijderd.

Interesse in een bord om de bereikbaarheid van uw firma aan te duiden tijdens de wegenwerken?

Stuur een mailtje naar info@zozomergem.be voor meer info. ZOZ probeert om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Blijf positief denken en doen gedurende de werken, dan doen je klanten dit ook!

Contact

 • Heb je vragen over de werken? Contacteer de aannemer Aclagro via infra@aclagro.be of 09 370 75 10. Werfleider Jens Colman is steeds aanwezig op de werf.
 • Ben je handelaar en wens je meer info over de hinderpremie van de Vlaamse overheid? Contacteer de omgevingsdienst (09 370 75 75) of surf naar het Vlaams agentschap voor innovatie en ondernemen. 

© Lievo, 2019 Design by Emilie Lippens, Code by webflow